Kontakt

Kontakt

Masz jakieś pytania w związku z pracą za granicą? Skontaktuj się z nami:

Główny oddział w PL
ul. Jankego 147/6
40-617 Katowice
tel:+48 32 702 70 07
praca@gap-personnel.com


Jeśli chcesz aby Twoja kandydatura była brana pod uwagę przy przyszłych rekrutacjach, prosimy ponadto o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO).

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w dokumentach aplikacyjnych przez GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.*

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych do spółek zależnych lub dominujących wobec GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o., w szczególności GAP PERSONNEL EUROPE LTD oraz GAP PERSONNEL HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Wrexham w Wielkiej Brytanii *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w dokumentach aplikacyjnych przez GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Administratorem Twoich danych osobowych GAP PERSONNEL POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Jankego 147/6, 40-617 Katowice, KRS: 0000693463 REGON: 368171386, NIP: 7252223602. Administrator jest agencją zatrudnienia o numerze w rejestrze KRAZ: 17276.
Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: praca@gap-personnel.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne aby osoba wzięła udział w procesie rekrutacji. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Administratora.
Odbiorcami danych będą osoby odpowiedzialne za rekrutację, potencjalni pracodawcy oraz dostawcy systemu Erecruiter.pl, z którego korzysta Administrator. Udostępnienie Twoich danych osobowych pracodawcy zagranicznemu będzie związane z przekazaniem tych danych do Wielkiej Brytanii (tj. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, wobec którego Komisja Europejska nie wydała decyzji na podstawie art. 45 Rozporządzenia). Przekazanie danych osobowych do tego państwa trzeciego jest niezbędne w celu realizacji przez nas usług rekrutacyjnych i dokonywane jest przy zachowaniu przez nas odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, jej dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia zgody.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w celu dopasowania profilu kandydata (jego predyspozycji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego) do ofert pracy dostępnych u Administratora. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie nie wywoła negatywnych skutków po stronie osoby, której dane dotyczą.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych a także do uzyskania informacji dot. przekazywania danych do państwa trzeciego.

Nasze oddziały

ADRES

40-617 Katowice

ul. Jankego 147/6

KONTAKT

+48 32 702 70 07

praca@gap-personnel.com

MAPA

ADRES

Burnley

Cow Lane, Lancashire BB11 1NN

KONTAKT

+44 1282 450163

MAPA

Crewe

14 Market Street, Cheshire CW1 2EG

+44 1270 581888

crewe@gap-personnel.com

Liverpool

32 Bixteth Street, Merseyside L3 9UH

+44 151 236 9231

liverpool@gap-personnel.com

Preston

Church Street, Lancashire PR1 3BU

+44 1772 250008

preston@gap-personnel.com

Warrington

770 Mandarin Court, Cheshire WA1 1GG

+44 1925 414555

warrington@gap-personnel.com

Bridgend

Bennett Street, Bridgend CF31 3SH

+44 1656 665689

Cardiff

Treforest Industrial Estate, Mid Glamorgan CF37 5UR

+44 1443 843499

Flint

10/11 Trelawny Square, Flintshire CH6 5NN

+44 1352 762213

flint@gap-personnel.com

Newport

Field road, Gold Topps, Newport NP20 4PH

+44 1633 214517

Wrexham

12 Charles Street, Wrexham Maelor LL13 8BT

+44 1978 366666

wrexham@gap-personnel.com

Birmingham

1301 Stratford Road, Birmingham B28 9HH

+44 121 702 1450

birmingham@gap-personnel.com

Buxton

2 Hardwick Street, Derbyshire SK17 6DH

+44 1298 77797

Nottingham

42-46 Upper Parliament Street, Nottingham NG1 2AG

+44 115 934 7000

Nuneaton

7 Coventry Street, Nuneaton CV11 5TD

+44 2476 350461

Stoke

Old Hall Street, Staffordshire ST1 3AU

+44 1782 289090

stoke@gap-personnel.com

Telford

24 Church Street, Telford TF1 1DG

+44 1952 259088

telford@gap-personnel.com

Wolverhampton

31 Waterloo Road, West Midlands WV1 4DJ

+44 1902 422940

wolverhampton@gap-personnel.com

Castleford

108-110 Carlton Street, West Yorkshire WF10 1EF

+44 1977 558822

castleford@gap-personnel.com

Leeds

29 St Pauls Street, Yorkshire LS1 2JG

+44 113 204 8585

leeds@gap-personnel.com

Sheffield

46A Castle Square, South Yorkshire S1 2GF

+44 114 276 9700

sheffield@gap-personnel.com

Bristol

10 Park Street, Bristol BS1 5HX

+44 117 907 4770

bristol@gap-personnel.com

Exeter

Magdalen Road, Devon EX2 4TE

+44 1392 273665

exeter@gap-personnel.com

Gloucester

George Street, Gloucestershire GL1 1BZ

+44 1452 302852

gloucester@gap-personnel.com

Swindon

107a Commercial Road, Wiltshire SN1 5PL

+44 1793 431746

+44 1793 608707

ADRES

949 01 Nitra

Braneckého 15

KONTAKT

+42 1376559378, +42 1911729673

pracask@gap-personnel.com

MAPA

ADRES

400000 Cluj-Napoca

Calea Turzii 185

KONTAKT

+40 364-730-216, +40 771-151-155
+40 771-151-168

munca@gap-personnel.com

MAPA

Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu kontaktu. Administratorem moich danych osobowych jest GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia oferty lub udzielenia informacji o dostępnych ofertach, ich podanie jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi skorzystanie z naszej usługi. Podane dane będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji usługi. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych oraz pełne dane Administratora znajdują się w Polityce prywatności.