Kontakt

Kontakt

Masz jakieś pytania w związku z pracą za granicą? Skontaktuj się z nami:

Główny oddział w PL
ul. Jankego 147/6
40-617 Katowice
tel:+48 32 702 70 07
praca@gap-personnel.com


Jeśli chcesz aby Twoja kandydatura była brana pod uwagę przy przyszłych rekrutacjach, prosimy ponadto o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO).

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w dokumentach aplikacyjnych przez GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.*

  Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych do spółek zależnych lub dominujących wobec GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o., w szczególności GAP PERSONNEL EUROPE LTD oraz GAP PERSONNEL HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Wrexham w Wielkiej Brytanii *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w dokumentach aplikacyjnych przez GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  KLAUZULA INFORMACYJNA:
  Administratorem Twoich danych osobowych GAP PERSONNEL POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Jankego 147/6, 40-617 Katowice, KRS: 0000693463 REGON: 368171386, NIP: 7252223602. Administrator jest agencją zatrudnienia o numerze w rejestrze KRAZ: 17276.
  Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: praca@gap-personnel.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne aby osoba wzięła udział w procesie rekrutacji. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Administratora.
  Odbiorcami danych będą osoby odpowiedzialne za rekrutację, potencjalni pracodawcy oraz dostawcy systemu Erecruiter.pl, z którego korzysta Administrator. Udostępnienie Twoich danych osobowych pracodawcy zagranicznemu będzie związane z przekazaniem tych danych do Wielkiej Brytanii (tj. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, wobec którego Komisja Europejska nie wydała decyzji na podstawie art. 45 Rozporządzenia). Przekazanie danych osobowych do tego państwa trzeciego jest niezbędne w celu realizacji przez nas usług rekrutacyjnych i dokonywane jest przy zachowaniu przez nas odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
  Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, jej dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia zgody.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w celu dopasowania profilu kandydata (jego predyspozycji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego) do ofert pracy dostępnych u Administratora. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie nie wywoła negatywnych skutków po stronie osoby, której dane dotyczą.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych a także do uzyskania informacji dot. przekazywania danych do państwa trzeciego.

  Nasze oddziały

  ADRES

  40-617 Katowice

  ul. Jankego 147/6

  KONTAKT

  +48 32 702 70 07

  praca@gap-personnel.com

  MAPA

  ADRES

  Burnley

  Cow Lane, Lancashire BB11 1NN

  KONTAKT

  +44 1282 450163

  MAPA

  Crewe

  14 Market Street, Cheshire CW1 2EG

  +44 1270 581888

  crewe@gap-personnel.com

  Liverpool

  32 Bixteth Street, Merseyside L3 9UH

  +44 151 236 9231

  liverpool@gap-personnel.com

  Preston

  Church Street, Lancashire PR1 3BU

  +44 1772 250008

  preston@gap-personnel.com

  Warrington

  770 Mandarin Court, Cheshire WA1 1GG

  +44 1925 414555

  warrington@gap-personnel.com

  Bridgend

  Bennett Street, Bridgend CF31 3SH

  +44 1656 665689

  Cardiff

  Treforest Industrial Estate, Mid Glamorgan CF37 5UR

  +44 1443 843499

  Flint

  10/11 Trelawny Square, Flintshire CH6 5NN

  +44 1352 762213

  flint@gap-personnel.com

  Newport

  Field road, Gold Topps, Newport NP20 4PH

  +44 1633 214517

  Wrexham

  12 Charles Street, Wrexham Maelor LL13 8BT

  +44 1978 366666

  wrexham@gap-personnel.com

  Birmingham

  1301 Stratford Road, Birmingham B28 9HH

  +44 121 702 1450

  birmingham@gap-personnel.com

  Buxton

  2 Hardwick Street, Derbyshire SK17 6DH

  +44 1298 77797

  Nottingham

  42-46 Upper Parliament Street, Nottingham NG1 2AG

  +44 115 934 7000

  Nuneaton

  7 Coventry Street, Nuneaton CV11 5TD

  +44 2476 350461

  Stoke

  Old Hall Street, Staffordshire ST1 3AU

  +44 1782 289090

  stoke@gap-personnel.com

  Telford

  24 Church Street, Telford TF1 1DG

  +44 1952 259088

  telford@gap-personnel.com

  Wolverhampton

  31 Waterloo Road, West Midlands WV1 4DJ

  +44 1902 422940

  wolverhampton@gap-personnel.com

  Castleford

  108-110 Carlton Street, West Yorkshire WF10 1EF

  +44 1977 558822

  castleford@gap-personnel.com

  Leeds

  29 St Pauls Street, Yorkshire LS1 2JG

  +44 113 204 8585

  leeds@gap-personnel.com

  Sheffield

  46A Castle Square, South Yorkshire S1 2GF

  +44 114 276 9700

  sheffield@gap-personnel.com

  Bristol

  10 Park Street, Bristol BS1 5HX

  +44 117 907 4770

  bristol@gap-personnel.com

  Exeter

  Magdalen Road, Devon EX2 4TE

  +44 1392 273665

  exeter@gap-personnel.com

  Gloucester

  George Street, Gloucestershire GL1 1BZ

  +44 1452 302852

  gloucester@gap-personnel.com

  Swindon

  107a Commercial Road, Wiltshire SN1 5PL

  +44 1793 431746

  +44 1793 608707

  ADRES

  949 01 Nitra

  Braneckého 15

  KONTAKT

  +42 1376559378, +42 1911729673

  pracask@gap-personnel.com

  MAPA

  ADRES

  400000 Cluj-Napoca

  Calea Turzii 185

  KONTAKT

  +40 364-730-216, +40 771-151-155
  +40 771-151-168

  munca@gap-personnel.com

  MAPA

  Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu kontaktu. Administratorem moich danych osobowych jest GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia oferty lub udzielenia informacji o dostępnych ofertach, ich podanie jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi skorzystanie z naszej usługi. Podane dane będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji usługi. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych oraz pełne dane Administratora znajdują się w Polityce prywatności.